Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help

English

Hello! I’m part of iFixit’s EU policy team in Brussels.

Worried about climate change and social justice, I'd like to help our society transition to a circular economy. As well as switching to renewable energy, we need to increase our use of the inner loops in a circular economy: sharing and repairing.

To facilitate sharing of products, I co-founded the Brussels tool library, where I spend a lot of my free time.

I am very happy to be stimulating repair by being a part of iFixit. My role is to provide policy makers with iFixit's repair knowledge and experience, so that new legislation will make it easier to repair stuff.

In order to provide relevant advice, our team performs a good deal of research to find out exactly how to measure repairability, how products should be designed, and how products can last longer. For these research projects, I can draw on my previous experience as an electrotechnical researcher of medical equipment.

To push repair high on the political agenda, I speak about repair at a variety of events, contribute to blog posts, and support and collaborate with ngo's, environmental organisations, independent repairers, repair cafés, etc. One of our priorities is the European-wide Right to Repair alliance, where we bring together any and everyone that supports repair.

Being born in Belgium with Dutch as my mother tongue, I also translate iFixit content to Dutch, so that everyone can repair their own stuff, regardless of their language!

Nederlands

Hallo! Ik maak deel uit van het EU-beleidsteam van iFixit in Brussel.

Ik ben bezorgd over klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid, en wil onze samenleving de overgang naar een circulaire economie helpen maken. Naast de overstap naar hernieuwbare energie, moeten we hiervoor de binnenste lussen van de circulaire economie meer gebruiken: delen en herstellen.

Om het delen van producten te vergemakkelijken, heb ik de Brusselse gereedschapsbibliotheek mee opgericht, waar ik nog steeds veel van mijn vrije tijd doorbreng.

Ik ben heel blij dat ik reparatie kan stimuleren door deel uit te maken van iFixit. Mijn rol is om beleidsmakers de kennis en ervaring van iFixit op het gebied van reparatie door te geven, zodat nieuwe wetgeving het gemakkelijker maakt om dingen te repareren.

Om relevant advies te kunnen geven, doet ons team veel onderzoek om precies te weten hoe herstelbaarheid gemeten kan worden, hoe producten ontworpen moeten worden en hoe producten langer kunnen meegaan. Voor deze onderzoeksprojecten kan ik putten uit mijn eerdere ervaring als elektrotechnisch onderzoeker van medische apparatuur.

Om reparatie hoog op de politieke agenda te krijgen, spreek ik over reparatie op diverse evenementen, draag ik bij aan blogposts en ondersteun en werk ik samen met ngo's, milieuorganisaties, onafhankelijke reparateurs, reparatiecafés, enz. Een van onze prioriteiten is de Europese Right to Repair alliantie, waarin we alle partijen die zich inzetten voor reparatie samenbrengen.

Aangezien ik in België geboren ben met Nederlands als moedertaal, vertaal ik ook iFixit content naar het Nederlands, zodat iedereen zijn eigen spullen kan repareren, ongeacht zijn of haar taal!

Demontages waar ik aan gewerkt heb

Handleidingen waar ik aan meegewerkt heb

Handleidingen die ik mee vertaald heb

Antwoorden

  • Antwoord op "Ik moet de cpu fan vervangen, hebben jullie de originele onderdelen?"
  • Antwoord op "Helemaal geen geluid meer"
  • Antwoord op "How to change screen on lg stylo 3"
  • Antwoord op "Kunnen jullie de 3.5 mm jack reparen?"
  • Antwoord op "hogere temperatuur instellen van de printkop"