Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove third five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove third five-point Pentalobe screw hidden underneath.

ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.