Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the two 5-Point Pentalobe screws along the top edge of the battery.
  • Remove the two 5-Point Pentalobe screws along the top edge of the battery.

  • You do not necessarily have to follow steps 3-6 to remove the battery in order to replace the hard drive. However it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.

バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。

ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.