Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case. Do not try to completely remove the battery just yet.
  • Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case.

  • Do not try to completely remove the battery just yet.

バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。

まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.