Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Help

I'm Apple Certified Mac Technician. Love to solve Apple device related complex issues.

Demontages waar ik aan gewerkt heb

Mijn Handleidingen

Mijn favoriete handleidingen

Uitgevoerde reparaties

Antwoorden

  • Antwoord op "locked my iPhone by clickes triple time of home botton"
  • Antwoord op "Ghost touch how to fix it"
  • Antwoord op "Both cameras are displaing colorful lines in display."
  • Antwoord op "Intermittent shutdown, power button works intermittently"
  • Antwoord op "Why won't my iPhone 1st gen charge? How do I fix it?"
  • Antwoord op "Where is the light"
  • Antwoord op "iPhone not booting after battery replacement"
  • Antwoord op "My battery drains too quickly"
  • Antwoord op "Phone overheating when camera is on"
  • Antwoord op "I dropped my iPhone the screen is all different colors and locked"