Skip to main content
Help

I'm Apple Certified Mac Technician. Love to solve Apple device related complex issues.

Demontages waar ik aan gewerkt heb

Mijn Handleidingen

Mijn favoriete handleidingen

Uitgevoerde reparaties

Antwoorden

  • Heeft geantwoord op: locked my iPhone by clickes triple time of home botton
  • Heeft geantwoord op: Ghost touch how to fix it
  • Heeft geantwoord op: Both cameras are displaing colorful lines in display.
  • Heeft geantwoord op: Intermittent shutdown, power button works intermittently
  • Heeft geantwoord op: Why won't my iPhone 1st gen charge? How do I fix it?
  • Heeft geantwoord op: Where is the light
  • Heeft geantwoord op: iPhone not booting after battery replacement
  • Heeft geantwoord op: My battery drains too quickly
  • Heeft geantwoord op: Phone overheating when camera is on
  • Heeft geantwoord op: I dropped my iPhone the screen is all different colors and locked