Help

I'm Apple Certified Mac Technician. Love to solve Apple device related complex issues.

Demontages waar ik aan gewerkt heb

Mijn Handleidingen

Mijn favoriete handleidingen

Uitgevoerde reparaties

Antwoorden

  • Heeft geantwoord op: locked my iPhone by clickes triple time of home botton
  • Heeft geantwoord op: Ghost touch how to fix it
  • Heeft geantwoord op: Both cameras are displaing colorful lines in display.
  • Heeft geantwoord op: Intermittent shutdown, power button works intermittently
  • Heeft geantwoord op: Why won't my iPhone 1st gen charge? How do I fix it?
  • Heeft geantwoord op: Where is the light
  • Heeft geantwoord op: iPhone not booting after battery replacement
  • Heeft geantwoord op: My battery drains too quickly
  • Heeft geantwoord op: Phone overheating when camera is on
  • Heeft geantwoord op: I dropped my iPhone the screen is all different colors and locked