Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Remove the following 2 screws from the right hinge mount: One 6 mm Phillips on the left side of the hinge mount.
  • Remove the following 2 screws from the right hinge mount:

  • One 6 mm Phillips on the left side of the hinge mount.

  • One 10 mm Phillips on the right side of the hinge mount.

  • For Santa Rosa/Penryn models, see second picture and remove:

  • One 3 mm smalller diameter Phillips on the far left.

  • One 5.2 mm larger diameter 4.2 mm head Phillips in the middle.

  • One 10 mm Phillips from the far right.

  • Lift the right hinge mount with the small plastic piece out of the computer.

Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :

Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.

Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.

Pour les modèles Santa Rosa/Penryn, voir la deuxième image et enlever :

Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.

Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et d'un diamètre de 4,2 mm au milieu.

Une vis cruciforme Phillips de 10 mm tout à droite.

Démontez la charnière droite avec la petite pièce en plastique et enlevez-la de l'ordinateur.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.