Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the following 4 screws from the back of the computer:
  • Remove the following 4 screws from the back of the computer:

  • The longer screws go on the inside, shorter screws on the outside.

  • Two 11 mm Phillips #00, with Shank (2.2mm dia. x 2 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)

  • Two 7.25 mm Phillips #00, with Shank (2mm dia. x 3.75 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)

Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :

Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.

Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).

Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.