Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Remove the four indicated Phillips screws from the front wall of the battery compartment. When working from the left, remove the 2nd, 4th, 7th and 9th screw.
  • Remove the four indicated Phillips screws from the front wall of the battery compartment. When working from the left, remove the 2nd, 4th, 7th and 9th screw.

  • Four 3.25 mm Phillips #000. (Head: 4 mm. dia. x 4mm thick)

Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.

Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.