Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Disconnect the following four cables: AirPort/Bluetooth cable
  • Disconnect the following four cables:

  • AirPort/Bluetooth cable

  • Optical drive cable

  • Hard drive cable

  • Trackpad cable

  • To disconnect the cables, use the flat end of a spudger to pry their connectors up from the sockets on the logic board.

断开下面四条电线:

AirPort/蓝牙电线

光驱电线

硬盘驱动电线

Trackpad 电线

断开电线的时候,使用撬棒平头的一端,把接口从主板撬出来。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.