Ga door naar hoofdinhoud

Apple's operating system for its Mac desktop and portable computers.

72 Vragen Bekijk alle

Procedure to change the default application

Microsoft Excel happens to be my default application, I need the procedure to change it from numbers. Please guide me.

Thank you

Narayanan Lakshmanan India

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Click on a spreadsheet document, goto the menu File then slide down to Get Info your files info pane should be open twist the twisty Open with: There you can alter the application to use in this case MS Excel to alter all spreadsheets click on the Change All button

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

I am unable to understand the twist the twisty Open with.I am unable proceed further.Please clarify.

Thank you Naryanan lakshmanan India

door

Click on the small triangle that's called a twisty as when you click on it more information is shown user that heading.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

N LAKSHMANAN Chettiar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 61