Ga door naar hoofdinhoud

The Kodak ESP 3 is an all-in-one photo color inkjet printer.

36 Vragen Bekijk alle

How do I clear a printer head jamb

Keep getting message to clear printer head but there is nothing stuck in printer

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

@mjbrsun , Mike, did a search for your printers problem, found 2 links below showing how to fix the printer head jamb. Good luck.

I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.

https://www.youtube.com/watch?v=EiQoXlWc...

https://www.youtube.com/watch?v=0fPTUcJq...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Hi Mike!

According to the Kodak manual you should:

"Run a printhead cleaning by pressing and holding Copy and Cancel at the same time."

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mike brose zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 127