Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 10
To solder each connection:
  • To solder each connection:

  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.

  • Melt just enough solder onto the solder pad so that the contact leads hold firmly in place.

  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the connection as soon as enough solder melts onto the pad.

Om iedere verbinding vast te solderen:

Plaats je de punt van je soldeerbout tegen de soldeertin op de printplaat.

Laat je genoeg soldeertin op de printplaat smelten zodat de verbindingen direct stevig vast komen te zitten.

Verwijder je zowel de soldeertin als de soldeerbout zodra er zich genoeg soldeer op de verbinding bevindt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.