Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 10
To solder each connection:
  • To solder each connection:

  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.

  • Melt just enough solder onto the solder pad so that the contact leads hold firmly in place.

  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the connection as soon as enough solder melts onto the pad.

Um die Stellen zu verlöten:

Halte die Lötspitze gegen das Lötpad.

Schmelze gerade soviel Lötzinn, dass die Anschlüsse gut fest sitzen.

Entferne sowohl Lötspitze als auch Lötdraht sobald genug Lötzinn auf die Lötstelle geflossen ist.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.