Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 6
To solder each connection: Place the tip of the soldering iron against the solder pad. Melt just enough solder onto the solder pad so that the capacitor's contact lead holds firmly in place.
  • To solder each connection:

  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.

  • Melt just enough solder onto the solder pad so that the capacitor's contact lead holds firmly in place.

  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the connection as soon as enough solder melts onto the pad.

Um jede Verbindung zu verlöten:

Halte die Lötspitze auf das Lötauge.

Lasse grade so viel Lötzinn schmelzen, dass der Draht schön fest sitzt.

Entferne sowohl die Lötspitze als auch den Lötdraht wenn genug Lötzinn auf der Lötstelle ist.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.