Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.

  • Remove the last remaining T6 Torx screw securing the display to the upper case.

必ず左手でディスプレイと上部ケース両方を持ってください。外れたディスプレイと上部ケースが落下し、パーツが破損する恐れがあります。

ディスプレイを上部ケースに固定している、最後のT6トルクスねじを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.