Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.

  • Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.

  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T6 Torx screw from the upper display bracket.

MacBook Proを開いて、ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるように配置します。

MacBook Proを画像のようにテーブル上に載せます。

ディスプレイと上部ケースを左手で押さえながら、上部ディスプレイブラケットから残りのT6トルクスネジを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.