Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Place the rear panel next to the iPod, being careful not to strain the orange headphone jack cable.
  • Place the rear panel next to the iPod, being careful not to strain the orange headphone jack cable.

将后面板放在iPod的旁边,小心不要压到橙色耳机插孔电缆。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.