Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Gently begin to disengage the clip from the front panel.
  • Gently begin to disengage the clip from the front panel.

  • It is easy to create a noticeable bump in the rear panel here that is difficult to repair. When prying the tab free, try to have the metal spudger pivot on the edge of the rear panel rather than bending the rear panel outward.

轻轻地将夹子从前面板上脱开。

这里很容易在后面板上产生明显的凹凸,难以修复。 当撬开拉杆时,请尝试将金属撬棒枢转在后面板的边缘上,而不要将后面板向外弯曲。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.