Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13
The metal clips near the corners are notorious for tenaciously gripping the front panel. It is necessary to disengage these clips in order to open the iPod.
  • The metal clips near the corners are notorious for tenaciously gripping the front panel. It is necessary to disengage these clips in order to open the iPod.

  • Carefully insert a metal spudger into the area near the stubborn metal clip.

Die Metall-Clips nahe der Ecken sind berüchtigt dafür, dass sie besonders fest am Front Panel sitzen. Es ist dennoch notwendig sie zu lösen, um den iPod zu öffnen.

Setze vorsichtig mit einem Metall-Spudger im Bereich der störrischen Metall-Clips an.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.