Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.

  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.

  • Your replacement battery may arrive with a plastic film lightly adhered to the top surface. Remove this film when you install the battery. However, if the film is glued on and is difficult to remove, you can leave the film in place.

  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:

  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.

Voorkom bij het terugplaatsen van de batterij dat je de vier lithium polymeer batterijcellen indrukt of aanraakt.

Til de batterij vanaf de rand het dichtst bij het logic board omhoog en verwijder deze uit de bovenste behuizing.

Het kan zijn dat je nieuwe batterij wordt geleverd met een op de bovenkant van de batterij geplaatst stuk plastic folie. Verwijder dit stuk folie als het makkelijk loskomt, maar als je merkt dat het vastgelijmd en moeilijk te verwijderen is, kun je het laten zitten.

Zorg dat je je nieuwe batterij na installatie kalibreert:

Laad je batterij op tot 100% en laat deze minimaal twee uur doorladen. Koppel je toestel van de oplader los en gebruik deze totdat deze uitvalt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.

Als je laptop ongewoon gedrag of problemen vertoont nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook reset.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.