Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
When there is enough room to grab the bottom edge of the front panel, lift it away from the body of the Touch to peel up the adhesive along its left and right edges.
  • When there is enough room to grab the bottom edge of the front panel, lift it away from the body of the Touch to peel up the adhesive along its left and right edges.

  • If the adhesive is too difficult to separate, use a heat gun to soften it before proceeding.

当有足够的空间抓住前面板的底部边缘时,将其从Touch上抬起,沿其左右边缘剥离粘合剂。

如果粘合剂太难分离,在继续步骤之前使用热风枪软化。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.