Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Remove the two screws using a Phillips #1 screwdriver. Gently pry the keyboard from the laptop using the iFixit opening tool. Slowly lift the keyboard away from the laptop until you are able to remove the ribbon that connects to the laptop.
  • Remove the two screws using a Phillips #1 screwdriver.

  • Gently pry the keyboard from the laptop using the iFixit opening tool.

  • Slowly lift the keyboard away from the laptop until you are able to remove the ribbon that connects to the laptop.

  • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.