Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5 vertalen

Stap 5
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector. Disconnect the AC inlet cable connector.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.

  • Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector.

  • Disconnect the AC inlet cable connector.

Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.

Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.

Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.