Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Gently twist the card, slightly increasing the space between the display and frame. As with the other side, move slowly to allow the adhesive to break, and be careful not to over-stress the display glass.
  • Gently twist the card, slightly increasing the space between the display and frame.

  • As with the other side, move slowly to allow the adhesive to break, and be careful not to over-stress the display glass.

轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。

与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.