Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 21
Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing. With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button. Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
  • Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing.

  • With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.

  • Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.

  • If you need to slide the pick over the lower section more than once, remove it and re-insert at the outer edge, and slide inwards.

  • Leave the pick in place before moving on.

将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。

拿一片新的撬片,轻轻的从左手边的天线处滑动到home键前

只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。

如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。

将撬片放置不动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.