Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22
Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button. Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable. Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.

  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.

  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.

  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.

拿一片新的撬片来从刚才那片撬片在右边Home键下继续滑动。

在右手边大约1英尺的地方停下来,避免切割到数字化线缆。

将撬片稍微深入,然后向Home键处滑动。

再一次提醒,确保完全插入然后再滑动撬片。 不然的话这样会损坏玻璃面板下的天线。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.