Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 10
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s). After about a minute, gently lift the battery.
Removing a battery that's still stuck
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s).

  • After about a minute, gently lift the battery.

  • The battery should come free with minimal force. If not, add a little more isopropyl alcohol and try again. Do not bend or puncture the battery.

  • Be careful not to damage the ribbon cables or the wireless charging coil directly underneath the battery.

  • For an alternative method to unstick the battery, continue to the next step.

Als een van de kleefstrips onder batterij is afgescheurd en niet meer vast kan worden gepakt, kun je de batterij proberen te verwijderen met behulp van isopropyl alcohol (>90%). Dien wat druppels onder de batterij toe, in de buurt van de afgebroken kleefstrip(s).

Til de batterij, na ongeveer een minuut, op voorzichtige wijze omhoog uit de inkeping.

De batterij zou er met minimale kracht en moeite uit moeten komen. Als dat niet het geval is, kun je wat meer isopropyl alcohol aanbrengen, een minuutje watchten en het nog eens proberen. Zorg dat je de batterij in deze stappen niet te vervormen, doorboren of anderszins te beschadigen.

Voorkom tevens dat je de lintkabels of de draadloze oplaadspoel, die zich direct onder de batterij bevindt, beschadigt.

Voor een alternatieve methode voor het verwijderen van de batterij, ga je verder met de volgende stap.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.