Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 11
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery. Heat the iPhone until the rear case is slightly too hot to comfortably touch. Don't overheat the iPhone, or you may accidentally ignite the battery. Flip the iPhone back over and thread a strong piece of string (such as dental floss or a length of thin guitar string) underneath the battery.
Alternative method to unstick the battery from the case
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.

  • Heat the iPhone until the rear case is slightly too hot to comfortably touch. Don't overheat the iPhone, or you may accidentally ignite the battery.

  • Flip the iPhone back over and thread a strong piece of string (such as dental floss or a length of thin guitar string) underneath the battery.

  • Wear gloves to protect your fingers, or wrap each end of the string around a tool.

  • Pull the string from side to side in a sawing motion to separate the adhesive. This can take some time since the adhesive is slow to deform, but with patience it will come free. Do not deform or damage the battery.

  • Start from the top or bottom edge of the battery, and pull toward the middle. Don't pull the string through the middle third of the battery, or you may damage the ribbon cables or the wireless charging coil directly underneath.

  • If you choose to use pry tools to lift the battery out of the iPhone, use extreme caution or you may damage the ribbon cables or the wireless charging coil directly underneath the battery.

Als één van de kleefstrips is afgebroken en de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.

Verwarm de achterste behuizing van de iPhone totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Voorkom echter dat je de batterij oververhit, aangezien deze in dat geval in brand kan vliegen.

Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.

Draag handschoenen om je vingers je beschermen of wikkel ieder eind van het stuk draad om een tool die fijner vast te houden is.

Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.

Begin bij de boven- of onderkant van de batterij en ga richting het midden. Trek het stuk draad echter niet door het middelste een-derde deel van de batterij, aangezien je dan de lintkabels of de draadloze oplaadspoel daaronder kunt beschadigen.

Als je ervoor kiest om de batterij uit de iPhone te wrikken, wees dan extreem voorzichtig aangezien je met gemak de lintkabels of de draadloze oplaadspoel direct onder de batterij kan beschadigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.