Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 17 vertalen

Stap 17
The iPhone XS and XS Max both earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone XS and XS Max both earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):

  • Critical display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.

  • A broken display can be replaced without removing the biometric Face ID hardware.

  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (Pentalobe and tri-point) in addition to a standard Phillips.

  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.

  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.

De iPhone XS en de XS Max verdienen beide 6 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):

Vaakvoorkomende scherm- en batterijreparaties blijven een prioriteit in het design van de iPhone's.

Een gebarsten scherm kan worden vervangen zonder de hardware van de biometrische Face ID te hoeven verwijderen.

Het vrije en rijkelijke gebruik van schroeven is nog altijd beter dan lijm—maar je zult de specifiek voor Apple ontworpen schroevendraaiers (Pentalobe en Tri-point) klaar moeten hebben liggen bovenop je standaard Phillips-schroevendraaier.

De waterdichte maatregelen in de telefoon bemoeilijken sommige reparaties, maar verkleinen ook de kans op moeilijke reparaties in verband met waterschade.

Glas aan zowel de voor- als achterkant verdubbelt de kans op glasschade—en als de glazen achterkant barst, zul je ieder onderdeel moeten verwijderen en het hele chassis moeten vervangen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.