Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 16
Our synchronized two-phone teardown has come to a tidy conclusion.
  • Our synchronized two-phone teardown has come to a tidy conclusion.

  • We suspect this marks the beginning of a new era in iPhone battery design—the carefully contoured single-cell concept is limited to the smaller XS for now, but we expect to see it again soon. iPhone XR, perhaps?

  • Huge thanks again to our gracious hosts at Circuitwise in Sydney, Australia, and to our best buds over at Creative Electron for their stunning X-ray photography.

  • Oh, and one more thing: it's time to assign an overall repairability score.

Onze gesynchroniseerde dubbele telefoon demontage kan nu dus tot een conclusie komen.

We verwachten dat dit model een nieuw tijdperk van batterijdesigns inluidt—het voorzichtig uitgesneden, eencellige concept zit nu enkel nog in de kleinere XS, maar we verwachten deze snel weer terug te zien. In de iPhone XR, wellicht?

Opnieuw gaat onze grootse dank uit naar onze genereuze en gastvrije hosts van Circuitwise in Sydney, Australië en naar onze beste maatjes bij Creative Electron voor hun wonderbaarlijke röntgen-fotografie.

Oh, en nog één ding: het is tijd om een algemene repareerbaarheidsscore toe te kennen!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.