Ga door naar hoofdinhoud

The Xbox One X (Model 1787) is Microsoft's high-powered game console, succeeding the Xbox One S. The Xbox One X was released on November 7th, 2017.

162 Vragen Bekijk alle

Does this look Normal

I opened my Xbox one x and cleaned it but then I noticed this . Is this normal or did I break something.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Dark Flo just checked my boards and it is NORMAL. That is the way they are installed.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Looks normal unless you physically forced something against it

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

looks normal to me i think its still usable

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dark Flo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 93