Ga door naar hoofdinhoud

The Tiida(Versa) hatchback and the Tiida Latio sedan debuted in 2004 in Japan, and in select European countries in 2007.

12 Vragen Bekijk alle

trunk door cover removal

have to remove plastic cover to work on wires goin to lock

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@robertog page 34 of this part of the SM Versa Exterior Interior explains how to remove it. Now this is for a 2012 since you did not tell us which model year yours is. The steps in principal should still be the same.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Roberto Gonzalez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 40

Altijd: 623