Why is my c315 printer head jammed code 3527

Haven't used my c315 printer for some time switched it on printer head jammed code3527 how do yo get at it yo free it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe