Ga door naar hoofdinhoud

The 8th generation Honda Accord

33 Vragen Bekijk alle

Crankshaft position sensor relearn help

Cranks but no start. Replaced sensor. Relearn help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Lets assume that a scanner is not required but follow the steps are required. Some times the scanner only give you guidance, the same as a repair manual.

https://www.youtube.com/watch?v=Erprc89m...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dusty Sorrells zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 5

Afgelopen 7 dagen: 36

Afgelopen 30 dagen: 166

Altijd: 9,607