Why Roma goes around in circles

Roomba won’t go forward

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe