My roomba makes a clicking noise and dosent charge

My roomba dosent charge.I dock in but it makes a clicking sound and keeps blinking and dosent charge.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Hi ven Jose,

had you try reseating the battery?

door

Voeg een opmerking toe