Ga door naar hoofdinhoud

The RIM BlackBerry 8320 offers integrated Wi-Fi, best-of-breed design, and excellent performance.

9 Vragen Bekijk alle

Why is my lcd screen on my blackberry curve 8330 white

my phone has a white screen

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
2 opmerkingen

Please provide more details.

Did you drop it? was this spontaneous? Anything leading up to this event?

door

joey long, is this still a problem or did you get it resolved?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Remove battery from back of phone, then reinstall. This will reboot it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

joey long zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,834