Key holder broken. Little pin broke of

The plastic holder of one key is broken end a pin broke of. Now the key itself wont hold his place.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe