Ga door naar hoofdinhoud

The Kodak ESP 3 is an all-in-one photo color inkjet printer.

36 Vragen Bekijk alle

What is the printhead?

It says printhead is missing, loose, or not installed correctly and to remove it and the ink cartridges and then reinstall but how do I do that and where the heck is the printhead??? Help!!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This video is kind of crude but should help you identify where the printhead is (the piece under the ink cartridges) and how to remove and reinstall it:

https://www.youtube.com/watch?v=n1AYgfPH...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lindsey Deal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 168