Ga door naar hoofdinhoud

15 inch "Desk Lamp" iMac G4 700MHz M6498 PowerMac 4,2

32 Vragen Bekijk alle

forgot startup password on my iMac G4

I let my son use my Imac G$ and he changed my passwords I need to restore my G4 since he brought it back to me but He forgot his password also.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Start up from your original system installation DVD or retail 10.5 by inserting the disk and holding down the "C" key on start up. Go to the second page pull down menu to Utilities > Change password and change it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ssjerry44 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 410