Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The iRobot Roomba 655 Pet Series vacuum manufactured in 2012. Costco exclusive.

24 Vragen Bekijk alle

Where do you find Replacement Wheels

Where can you get replacement wheels? One of mine is worn down completely. I looked on the Ibot website and do not find them

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here

http://www.googleadservices.com/pagead/a...

Or here

http://www.googleadservices.com/pagead/a...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Tried but my answer was flagged as spam, just search for the wheels. Apparently vacuum direct and eVacuumstore have em

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cameronhyc zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 48