Ga door naar hoofdinhoud

Algemene veiligheidswaarschuwingen (Alle apparaten)

Gebruik je gezond verstand

Gebruik deze instructies als vertrekpunt, maar onthoud dat elk apparaat anders is. Kijk uit voor eventuele veiligheidsrisico's specifiek aan jouw situatie.

 • Plan je reparatie voorzichtig. Probeer te anticiperen op veiligheidsrisico's en onderneem maatregelen om ze te vermijden.
 • Als je je niet veilig voelt bij eender welk aspect van de reparatie, stop met werken en vraag om hulp.
 • Voer geen potentieel gevaarlijke reparaties alleen uit. In geval van nood is het belangrijk om iemand in de buurt te hebben die kan helpen of 112 kan bellen.

Ontkoppel alle voedingsbronnen voor je je apparaat opent

Werk nooit aan iets dat in het stopcontact steekt.

 • Het toestel moet fysiek losgekoppeld zijn, niet enkel uitgeschakeld.
 • Waar mogelijk, verwijder de batterij alvorens te demonteren.

Kijk uit voor grote condensatoren

Grote condensatoren (het type meest waarschijnlijk om gevaarlijk te zijn) zijn meestal rond en lijken een beetje op een batterij.

 • Ga er vanuit dat ze geladen zijn tot je bevestigd hebt dat ze ontladen zijn.
 • Gebruik geschikt gereedschap om de grote condensator te ontladen of met de grond te verbinden, en zorg dat je intussen goed geïsoleerd bent en op veilige afstand blijft.
 • Gebruik slechts één hand bij het ontladen van condensatoren, en houd je andere hand achter je rug of in je broekzak. Dit weerhoudt je ervan een gesloten circuit te maken met je tweede hand en een pad voor elektrische stroom te maken door je hart.
 • Draag schoenen met rubberen zolen.
 • Gebruik oogbescherming. Een verdwaalde vonk kan tot serieuze oogschade leiden.
 • Verwijder al je ringen, armbandjes, halsbandjes, enz alvorens je begint te werken aan toestellen met grote condensatoren.

Wees aandachtig voor bewegende onderdelen

Grote, mechanische apparaten als fietsen en auto's bevatten vele bewegende onderdelen die een veiligheidsrisico kunnen vormen, vooral wanneer reparaties worden uitgevoerd.

 • De beweegruimte van elk onderdeel kan plots veranderen terwijl je eraan werkt. Positioneer jezelf zodanig dat wanneer zware of potentieel gevaarlijke delen onverwacht bewegen, je jezelf niet verwondt.
 • Draag veiligheidshandschoenen.

Pas op voor giftige zware metalen

Printplaten in oudere elektronica kunnen toxische zware metalen als lood en kwik bevatten. Was je handen grondig nadat je klaar bent met werken en voordat je iets eet. Eet en drink niet terwijl je werkt aan elektronische componenten.

Veiligheid voor je lezers

Draag zorg voor je collega fixers! Gebruik de “Mogelijk gevaarlijk” markering en “Let op” gevarendriehoek in je handleidingen waar toepasselijk. Wees aandachtig voor stappen die mogelijk een veiligheidsrisico inhouden, of dat zouden kunnen inhouden bij een foutje of onoplettendheid, en waarschuw je lezers ervoor.

Toevoegen van de “Mogelijk gevaarlijk” markering aan de inleiding:

 1. Klik op de Bewerken knop bovenaan de handleiding.
 2. Op de Inleiding tab, scroll naar beneden en klik op de Markering sectie.
 3. Selecteer de “Mogelijk gevaarlijk” markering, en klik op Sla op.
 4. Schrijf een paar zinnen in de inleiding waarin je de aard van het gevaar uitlegt, zodat lezers weten waar ze zich aan kunnen verwachten. Voeg geschikte veiligheidstips toe en/of links naar gedetailleerde veiligheidshandleidingen.
 5. Sla je werk op wanneer je klaar bent.

Toevoegen van de “Let op” gevarendriehoek aan stappen die een veiligheidsrisico kunnen inhouden:

 1. Tijdens het bewerken van een stap, klik op de zwarte bullet naast je tekst om een lijst van de speciale bullets te zien te krijgen.
 2. Selecteer de “Let op” gevarendriehoek.
 3. In de bijhorende tekst, leg duidelijk de aard van het risco uit. Voeg gedetailleerde stappen toe die de lezer moet nemen om de taak veilig uit te voeren.
 4. Sla je werk op wanneer je klaar bent.

Solderen

Voor sommige reparaties moet gesoldeerd worden, wat voor nieuwe fixers intimiderend kan zijn. Solderen kan zowel veilig als leuk zijn, indien een paar veiligheidsrichtlijnen in acht genomen worden.

Bescherm je longen. Soldeerdampen kunnen giftig zijn. Deze dampen kunnen je longen irriteren als je ze inademt, en verergeren medische aandoeningen als astma.

 • Werk op een goed verluchte plaats.
 • Hou je hoofd niet recht boven je werk, maar hou het opzij.

Bescherm je huid.

 • Gebruik soldeersel zonder lood.
 • Hou bedrading en soldeersel vast met een pincet, of draag veiligheidshandschoenen. Soldeer niet met je blote handen.
 • Raak de tip van de soldeerbout niet aan. (Als het heet genoeg is om soldeersel te smelten is het meer dan heet genoeg om jou te verbranden.)
 • Was je handen nadat je klaar bent met werken.

Bescherm je ogen. Soldeersel kan onverwacht "poffen" en "spuwen", dus draag een veiligheidsbril wanneer je soldeert.

Bescherming tegen hitte, brand en andere risico's.

 • Soldeer alleen op hittebestendige oppervlaktes en materialen. (Goed: Een stuk gipsplaat. Slecht: Een pak papier.)
 • Hou je werkplaats ordelijk, and zet alle ontvlambare voorwerpen uit de weg voor je begint.
 • Steek de soldeerbout altijd in de soldeerbouthouder.
 • Laat een hete soldeerbout nooit onbewaakt achter.
 • Hou een brandblusser in de buurt, en verzeker jezelf ervan dat je weet hoe je die bedient.
 • Eet of drink niet terwijl je soldeert.

Bescherm het leefmilieu. Gooi loden soldeersel, of sponsjes besmet met loden soldeersel niet in de vuilbak. Steek ze in een afgesloten container en breng ze naar het containerpark. Indien printplaten of andere elektronische componenten niet meer te repareren ze zijn, recycleer ze op verantwoorde wijze.

CRT (Cathode Ray Tube) schermen

Probeer geen oudere CRT-televisies of computerschermen te demonteren of reparen. CRT-schermen bevatten mogelijk dodelijke hoogspanningscondensatoren, vacuüm buizen die hevig kunnen imploderen, en grote hoeveelheden lood.

 • Je kan CRT-schermen voornamelijk herkennen door hun omvang: in tegenstelling tot moderne dunne flatscreen LCD of plasmaschermen, zijn CRT-schermen meestal zo dik als ze breed zijn.
 • Laat CRT-scherm reparaties over aan ervaren technici.

Flatscreen TVs en computerschermen

Moderne flatscreen schermen zijn veel veiliger te onderhouden dan oudere CRT schermen. Er zijn echter nog enkele mogelijke risico's waarvan je best op de hoogte bent voor je begint.

Trek de stekker van je TV uit het stopcontact voor je begint met werken. Dit is uiteraard van toepassing op alle elektronische apparten, maar flatscreen schermen bevaten voedingsborden met grote condensatoren die erg gevaarlijk zijn indien geladen.

Koppel de voeding los van het moederbord voordat je een andere component aanraakt.

 • De voeding ziet er meestal uit als een printplaat met een reeks cylindrische condensatoren die op batterijcellen lijken.
 • Blijf uit de buurt van de leidingen van de condensatoren totdat je geverifieerd hebt dat ze volledig ontladen zijn.

Wees extra voorzichtig met CCFL backlit schermen. Sommige flatscreen schermen van voor 2010 gebruiken cold cathode fluorescent lampen (CCFLs) die kwik bevatten. CCFLs zien eruit als lange, buisvormige TL lampen, vaak geplaatst achter of aan de kanten van het scherm. Een gebroken CCFL kan kleine hoeveelheden kwik lekken, wat zeer giftig is. Indien je per ongeluk een CCFL lamp breekt:

 • Raak geen glasscherven of gemorste vloeistoffen aan met je blote handen.
 • Draag veiligheidshandschoenen, en kuis het boeltje op met een vochtige doek.
 • Ventileer de ruimte goed.
 • Was je handen grondig nadat je gedaan hebt.
 • Steek scherven of doeken besmeurd met kwik in een afgesloten container en breng ze naar het containerpark.

Microgolfovens

Microgolfovens behoren tot de meest risicovolle apparaten om te repareren. Ze bevatten grote condensatoren onder hoge spanning die je een dodelijke elektrische schok kunnen geven, en ze kunnen ook schadelijke dosissen straling lekken indien beschadigd of foutief in elkaar gezet.

 • Als je onzeker bent of wat je aan het doen bent, raadpleeg dan een expert voordat je eraan begint.
 • Raak geen interne componenten of bedrading aan tot je geverifieerd hebt dat alle hoogspanningscondensatoren ontladen zijn.
 • Bedien nooit een microgolf die beschadigd of slecht gerepareerd lijkt. Let vooral op voor schade aan de deur, scharnieren, grendels of afdichtingen.

Auto's en vrachtwagens

Motorvoertuigen als auto's en vrachtwagens repareren kan veel voldoening geven, maar omvat meer veiligheidsrisico's dan een typische reparatie van een smartphone of laptop. Als je beslist om een motorvoertuig te repareren, neem dan gepaste voorzorgsmaatregelen.

Werk nooit onder een voertuig dat enkel ondersteund wordt door een krik. Het doel van een krik is een voertuig omhoog heffen, niet om het daar te houden. Een krik die het begeeft op het verkeerde moment kan je doden. Beveilig je voertuig met kriksteunen, of gebruik hellingen om je voertuig veilig op en neer te laten.

Kies veilige kriksteunpunten. Deze steunpunten verschillen van voertuig tot voertuig, dus wees voorzichtig—een kriksteun onder een oliecarter zal je niet beschermen en zal waarschijnlijk je voertuig nog beschadigen ook. Indien je twijfelt, consulteer de handleiding van je voertuig of vraag advies aan een expert.

Parkeer je voertuig op een stevige, vlakke ondergrond voor je het opkrikt. Krikken en kriksteunen zijn ontworpen om gebruikt te worden op harde, vlakke ondergronden als asfalt en beton. Probeer nooit een voertuig omhoog te tillen op een helling of een instabiel oppervlak als gras, vuil of grind.

Beveilig de wielen en de aandrijflijn. Het opkrikken van voertuigen kan ze voor- of achteruit doen rollen, zelfs op een vlak oppervlak. Schakel een voertuig in de eerste versnelling voordat je het opkrikt, of in parkeermodus indien het een automatische transmissie is. Verzeker jezelf ervan dat de motor uitstaat en trek de parkeerrem aan. Blokkeer vervolgens de wielen tegenover de krik met wielkeggen, stenen of grote houten wiggen.

Koppel de batterij altijd los voordat je begint te repareren. Batterijtype and locatie verschilt per voertuig, dus consulteer de handleiding van je voertuig voor precieze instructies.

 • Er is een risico op elektrische schok indien de batterijpolen foutief of onoplettend behandeld worden. Lees de veiligheidsrichtlijnen in de handleiding van je voertuig of zoek hulp indien je niet zeker bent wat te doen.
 • Werk nooit op een voertuig met een draaiende motor. Zelfs tijdens het stationair draaien kunnen motorriemen en ventilatoren serieuze wonden veroorzaken. Koelribben draaien zo snel rond dat je hun uiteindes praktisch niet ziet, en ze je kunnen verrassen. Er zijn ook elektrische gevaren verbonden aan onder meer de alternator en bougiekabels. Als je de motor moet opstarten, neem dan voldoende afstand van de motor en zorg dat alle wielen stevig op de grond staan.

Bescherm je ogen en je huid. Een geplette vinger of een verdwaalde plets remvloeistof kunnen je serieus, zelfs permanent, verwonden (en je project tot stilstand brengen). Draag altijd veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

Bescherm je longen. Voertuigen bevatten een overvloed aan giftige stoffen, van remstof tot uitlaatgassen. Werk in een goed geventileerde ruimte, en draag een masker wanneer gepast.

Bescherm je huisdieren. Laat geen vloeistoffen, en zeker geen koelvloeistof of antivries, achter op plaatsen waar je huisdieren ze kunnen vinden. Antivries bevat vaak ethyleenglycol, een giftig mengsel met een zoete geur dat vele dieren aantrekt. Hou je koelmiddel en antivriesflessen gesloten en giet ze meteen over in een afgesloten fles nadat je ze uit je voertuig hebt afgetapt.

Gebruik het juiste gereedschap. Een reparatie proberen uit te voeren met ongeschikt gereedschap kan een eenvoudige reparatie veranderen in eentje vol risico, zowel voor jezelf als je voertuig. Indien je het juiste gereedschap niet hebt, haal het! Sommige winkels met auto-onderdelen hebben uitleenformules zodat je je reparatie degelijk, goedkoop en veilig kan uitvoeren.

Respecteer de lokale wetgeving en bescherm het milieu. Gebruikte vloeistoffen zoals motorolie, tandwielolie, transmissievloeistof, remvloeistof, en koelvloeistof moeten op verantwoorde wijze weggegooid worden, samen met doeken, vodden, papier of filters die ermee besmeurd zijn. Breng ze naar het containerpark in een afgesloten container. Giet je gebruikte vloeistoffen nooit door de afvoer of in de goot.

Mobiele toestellen (Laptops, tablets en smartphones)

Zowat alle moderne mobiele toestellen bevatten lithium-ion batterijen. Hoewel ze normaalgezien niet gevaarlijk zijn, slaan ze een grote hoeveelheid energie op, energie die serieuze schade kan veroorzaken indien ze plots vrijkomt.

Prik nooit in een batterij. Wrik niet aan batterijen met schroevendraaiers of ander scherp gereedschap. Een beschadigde batterij kan snel opwarmen, in brand vliegen, of ontploffen.

Plooi of vervorm batterijen niet overmatig. Het is normaal dat gelijmde batterijen, zoals die van de iPhone of iPad, lichtjes vervormen wanneer je ze verwijderd. Maar overmatig plooien kan een batterijcel breken en in brand doen schieten. Wees voorzichtig en beperk het vervormen tot een minimum.

Als een batterij begint te roken of op te zwellen, stop met werken en neem afstand.

Camera's

De flash van digitale camera's wordt opgeladen door condensatoren die je een serieuze elektrische schok kunnen geven.

Laat je niet vangen. Hoewel ze onschuldig lijken, bevatten zelfs kleine camera's condensatoren die een paard kunnen vellen.

 • De condensator slaagt een lading op die het uit de batterij haalt. Verwijder de batterij voordat je camera opent of de condensator probeert te ontladen.
 • Nadat je de camera geopend hebt, vermijd het aanraken van interne componenten totdat je geverifieerd hebt dat de condensator veilig ontladen is.

Compressor

Voordat je de compressor uit elkaar haalt:

 • Trek de voeding uit het stopcontact.
 • Open de ontluchtingsklep op de luchttank om de druk veilig af te laten. Werk nooit aan een compressor terwijl er druk op staat.
 • Probeer nooit de luchttank te doorboren met scherpe voorwerpen.

Het is cruciaal voor de goede werking en veiligheid dat een compressor goed gesmeerd is. Als je aan compressoren werkt:

 • Gebruikt niet te veel smeermiddel.
 • Gebruik de juiste olie of het juiste smeermiddel voor jouw model. Vermijd smeermiddelen met een laag vlampunt, die mogelijk ontsteken en brand of ontploffing kunnen veroorzaken.

PC voeding

Een typische PC voeding bevat condensatoren die groot genoeg zijn om je een serieuze elektrische schok te kunnen geven.

 • Werk nooit aan een voeding die in het stopcontact zit.
 • Nadat je de voeding uit het stopcontact getrokken hebt, druk de aanknop van de PC ongeveer 5 seconden in. In sommige gevallen ontlaadt dit de condensatoren die anders nog een spanning opgeslagen hebben.
 • Nadat je de voeding uit het stopcontact getrokken hebt, wacht 10 minuten voor je de voedig demonteert. Condensatoren in PC voedingen verliezen hun lading meestal een tijdje nadat ze losgekoppeld zijn.
 • Ga er desalniettemin van uit dat alle grote condensatoren geladen zijn tot je bevestigd hebt van niet. Verbind met de grond of ontlaad alle grote condensatoren voordat je interne componenten van de voeding aanraakt.

Met dank aan deze vertalers:

100%

Maarten Depypere helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 3

Afgelopen 7 Dagen: 29

Afgelopen 30 Dagen: 141

Altijd: 11,710