Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 36 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to lift the rubber heat sink cover up off the left fan.
  • Use the flat end of a spudger to lift the rubber heat sink cover up off the left fan.

スパッジャーの平面側先端を使って、左側ファンからゴム製ヒートシンクのカバーを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.