Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
  • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.

  • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.

  • These screws are captive in the access door.

Avant de travailler sur l'ordinateur, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 20-30 secondes pour vidanger l'énergie stockée dans l'alimentation.

Desserrez les deux vis Phillips fixant la porte d'accès à votre iMac.

Ces vis sont captives dans la porte d'accès.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.