Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
If present, remove the small piece of tape covering the hard drive and optical drive temperature sensor cables.
  • If present, remove the small piece of tape covering the hard drive and optical drive temperature sensor cables.

Le cas échéant, décollez le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre les câbles du capteur de température du disque dur et du lecteur optique.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.