Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 12
We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth, sponge, or toothbrush and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth, sponge, or toothbrush and a small amount of rubbing alcohol.

  • To melt a small bead of solder onto each solder pad:

  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.

  • Melt solder so that it forms a dome on top of the pad.

  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the solder pad as soon as enough solder melts onto the pad.

We raden je aan om de "surface-mount" soldeerlocaties met een zachte doek, spons of tandenborstel en wat alcohol schoon te maken.

Om een klein beetje soldeertin op de soldeerlocaties aan te brengen:

Plaats je de punt van je soldeerbout op de soldeerlocatie.

Laat je wat soldeertin smelten zodat het een kleine heuvel bovenop de soldeerplek vormt.

Verwijder je zowel de soldeertin als de soldeerbout van de plaat zodra er zich genoeg soldeer rondom de verbinding bevindt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.