Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Pull the optical drive thermal sensor connector toward the top edge of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board. Pull the optical drive thermal sensor connector toward the top edge of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Pull the optical drive thermal sensor connector toward the top edge of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board.

光学ドライブのサーマルセンサのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外すため、 iMacの上部端に向けて引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.