Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 26 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the memory compartment cover.
  • Remove the memory compartment cover.

  • Remove the two 12 mm Phillips screws on the Aluminum bracket at the top of the memory compartment.

Saca la tapa del compartimento de la memoria.

Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.