Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
  • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.

  • Remove the following four screws:

  • One 9.3 mm T10 Torx screw with a large head

  • Three 9.3 mm T10 Torx screws with a normal sized head

From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.

Rimuovere le quattro viti seguenti:

Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande

Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.