Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Pull the CPU fan/ambient temperature sensor connector toward the bottom left edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
  • Pull the CPU fan/ambient temperature sensor connector toward the bottom left edge of the iMac and out of its socket on the logic board.

CPUファン/環境温度センサーのコネクタをiMacの左下端に向かって引き抜き、ロジックボードのソケットから外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.